קרנות הפנסיה הוותיקות נפתחו בשנות החמישים.

החל משנת 1995 נסגרה האופציה למצטרפים חדשים.

עם  השנים, בשל סיבות שונות, כמו התארכות תוחלת החיים, סקטוריאליות, דמי גמולים נמוכים ועוד, החלו הקרנות לצבור גירעונות גבוהים מאוד. 

בשנת 2003, החילה המדינה רפורמה על הקרנות הוותיקות ולאחר בחינת האיזון התקציבי בתום אותה שנה – חולקו הקרנות ל:

קרנות פנסיה ותיקות  מאוזנות 

וקרנות פנסיה גרעוניות (8 קרנות בניהול המדינה, "עמיתים").

כחלק מהרפורמה נקבע כי המדינה תספק סיוע נרחב מתקציבה ובמקביל, הפנסיונרים ישתתפו ע"י הקטנת זכויותיהם (העלאת דמי הגמולים, העלאת גיל הפרישה, קביעת דמי ניהול ומנגנון איזון אקטוארי).

בקרנות הפנסיה הוותיקות קיימים שני מסלולים:

תכנית פנסית יסוד - תכנית ללא רכיב פיצויים, הכוללת פנסיית זקנה וקצבת שארי פנסיונר בלבד.

תכנית פנסיה מקיפה - כוללת רכיב פיצויים ומעניקה: קצבת זקנה, קצבת נכות, קצבת שארי עמית פעיל, קצבת שארי עמית מוקפא, קצבת שארי פנסיונר ומענק שנים עודפות.

כיצד מחושבת הפנסיה?

שיעור הפנסיה החודשית מחושב לפי 2% לכל שנת וותק, מהשכר הקובע, אך לא יותר מ- 70%.

השכר הקובע לפנסיה נקבע על פי שיטת הממוצעים (בקרנות כגון: קג"מ ומקפת) או על פי שיטת השנים האחרונות (קרן הפנסיה מבטחים ועוד...).

 

בשיטת הממוצעים נצברות מנות פנסיוניות, אשר מחושבות ביחס לשכר הממוצע במשק.

שיטת השנים האחרונות, אמורה לשמור על רמת חיים דומה לזו שהורגלו העמיתים ערב פרישתם לפנסיה.

שאלת השאלות בקרן פנסיה וותיקה – שאלת 35 השנים:

בעת שמגיע/ה העמית/ה לצבירה של 70% (ותק של 35 שנים) – יהיו זכאים בגין כל חודש עודף למענק שנים עודפות.

עמית/ה שדוחים את הפרישה והצבירה כבר הגיעה ל- 70%, יהיו זכאים להחזר דמי גמולים

מכאן, שכספים שהופקדו להמשך קרן פנסיה וותיקה, מעבר לצבירת 70%, אינם "הולכים לאיבוד".

אז...

האם כדאי להמשיך הפקדות לקרן פנסיה וותיקה, לאחר 35 שנים?

התשובה אינה חד משמעית - 

יש לבדוק האם מדובר בשיטת חישוב ממוצעים או שיטת חישוב שנים אחרונות (לדוגמא: בשיטת שנים אחרונות - אם ידוע על צפי להקטנת שכר, עלולה לקטון הפנסיה החודשית),

בנוסף, כדאי לתת את הדעת לסוג התכנית, קרי - אם מדובר בפנסיית יסוד, יתכן שכדאי לעצור ולעבור לתכנית חדישה, לעומת פנסיה מקיפה - שם קיים כיסוי למקרה נכות ומענק שנים עודפות.

כמו כן, יומלץ לבדוק את גובה הפנסיה הצפויה ללא המשך הפקדות ומנגד את הסכום בהנחה של המשך הפקדות, למול צפי הצבירה במוצרי חסכון פנסיוני אחרים, תוך התייחסות גם לנושא אובדן כושר עבודה וקצבת שארים.

בדיקה מקיפה תוך התייחסות לצורך והאפשרויות השונות, תיערך על ידנו באופן מקצועי ואובייקטיבי.

דורון ראובני יועץ פנסיוני - מתכנן פרישה – 054-4243450

השאירו פרטים ליצירת קשר

ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

צרו קשר
צרו קשר

צרו
קשר

סגרו פנייה
סגרו פנייה

סגרו
פנייה

דורון ראובני | תכנון אישי לפרישה
חייגו עכשיו

חייגו עכשיו
054-4243450

צרו איתנו קשר

ואנו נחזור אליכם בהקדם