לכולנו אמורה להיות פנסיה (קצבה), בוודאי לאחר שנת 2008, עת הוחל צו ההרחבה לפנסיית חובה. לשכירים באמצעות הפקדות המעסיק והעובד ולעצמאים באמצעות הפקדותיהם.
פנסיה זו נקראת קצבה מזכה וחייבת במס.

קיימת אפשרות ליצירת פנסיה נוספת, אשר נקראת קצבה מוכרת. פנסיה זו נחסכה מכספים, שבעת הפקדתם לא נתקבלו בגינם הטבות מס ולכן, בקבלת הפנסיה (גיל 60 לפחות) 
יהיו פטורים ממס.

כיצד נוכל לייצר לעצמנו קצבה מוכרת (כאמור – קצבה פטורה ממס)?

ישנן מספר דרכים, חלקן תלויות בגובה השכר ולפיכך לא רלוונטיות לכולנו ואחרות אשר יכולות להתאים לכולנו.

דוגמא ראשונה: קופת גמל להשקעה – לקופה זו ניתן להפקיד סכום שנתי מקסימלי של 70,000 ₪ בהפקדות חודשיות או בהפקדה
חד פעמית. קופה זו הינה קופה נזילה הניתנת למשיכה בכל עת, אך מי שיחליט לא למשוך את הכספים עד גיל 60 לפחות ולקבלם כקצבה חודשית, יהנה מקצבה פטורה ממס (לרבות מס רווח הון).

הפקדת כספים כעצמאי, לכל מי שניצל הפקדות עד תקרה של כ- 35,000 ₪ לשנה ומעוניין להפקיד מעבר לכך (תיקון 190). בעת קבלת הכספים כקצבה (החל מגיל 60 ואילך) לא יחויב בתשלום מס על קצבה זו.

קופת גמל שהתקבלה כירושה, אף היא יכולה לשמש כקצבה מוכרת במידה ותמומש בעתיד כפנסיה חודשית.

אפשרויות נוספות ליצירת קצבה מוכרת, כאמור הינן תלויות שכר:

הגדלת שיעור הפקדת העובד/ת ל- 7% במכשירים פנסיוניים של שכיר, למי שמשתכר מעל השכר הממוצע במשק (קרי מעל לשכר של כ- 10,500 ₪). במקרה כזה החסכון
לקצבה מוכרת יהא הסכום שנצבר מעבר למה שהוכר כהוצאה (מעבר לכ-740 ₪).

הפקדות ע"ח מעסיק לתגמולים, שבוצעו בגין שכר אשר מעל פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (כ- 26,500 ₪), חסכון זה לקצבה מוכרת נצבר באופן אוטומטי,
למי שמשתכר מעל שכר זה ומעסיקו מפקיד עבורו לפנסיוני  בגין מלוא שכרו. (העובד משלם זקיפה על הפקדה זו שמעבר לתקרה).

אופן נוסף לחסכון לקצבה מוכרת: הפקדה לפיצויים על מלוא השכר למשתכרים מעל לכ- 35,000 ₪, גם כאן נצברת באופן אוטומטי קצבה פטורה ממס והעובד
משלם זקיפה על החלק שמופקד מעל לתקרה.

חשוב לוודא, לאורך הדרך, שהכספים "צבועים" נכון בגופים הפנסיוניים ומשויכים לקרן המתאימה ביותר, על מנת לקבל מקסימום פנסיה פטורה ממס בפרישה.

בבוא העת, על מנת לממש פטורים אלה- עלינו לוודא שיש בידנו אסמכתאות כגון אישורי מס על הפקדות  של עובד / מעסיק מעל התקרות (טפסי 106)
ואישורים על קופות גמל כפי שהוזכרו לעיל.

שוב עולה, כי פרישה מושכלת מתכננים עם יועץ פנסיוני מתכנן פרישה, זמן רב לפני הפרישה בפועל.

אנו כאן להבהיר, להקשיב, לייעץ וללוות בתהליכי יצירת החסכונות הפטורים ומימושם בפטור מלא

והכל באופן אישי ואובייקטיבי.

צרו קשר,

דורון ראובני יועץ פנסיוני - תכנון פרישה אישי – 054-4243450.

 

השאירו פרטים ליצירת קשר

ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

צרו קשר
צרו קשר

צרו
קשר

סגרו פנייה
סגרו פנייה

סגרו
פנייה

דורון ראובני | תכנון אישי לפרישה
חייגו עכשיו

חייגו עכשיו
054-4243450

צרו איתנו קשר

ואנו נחזור אליכם בהקדם