כיצד תשפיע החלטת האוצר על הפחתת דמי הניהול של הפנסיונרים החדשים ומה מומלץ?

בימים אלו, אנו מתבשרים על מהלך רב חשיבות שמתכנן המפקח על הביטוח עבור פנסיונרים, הורדת דמי הניהול בקרנות הפנסיה, לשיעור של 0.3%. 

דמי ניהול אלה קיימים כבר בקרנות ברירת המחדל ועכשיו ההחלטה המתגבשת היא להחיל דמי ניהול מיוחדים אלה בכל קרנות הפנסיה החדשות.

למען הסדר הטוב אבהיר, כי מדובר בדמי ניהול אשר נגבים ע"י הקרן מידי שנה בגין הכספים הצבורים בקרן ומדובר בקרן של פנסיונר (מקבל פנסיה מהקרן).

להבדיל מדמי הניהול הנגבים מעמית אשר טרם החל בקבלת פנסיה.

ההשפעה על מבוטחים קיימים בקרנות הפנסיה החדשות-

הוזלת דמי הניהול בקרנות פנסיה לפנסיונרים, מ- 0.5% ל- 0.3%, עשויה להעלות את גובה הקצבה של פנסיונר בקרן פנסיה, בכשניים עד שלושה אחוזים, לעומת המצב הקיים.

ההשפעה על בעלי ביטוחי מנהלים - 

קיים שוני בין ביטוחי מנהלים ותיקים אשר נרכשו לפני יוני 2001 לבין אלה אשר נרכשו לאחר תאריך זה, זאת בשל השינוי במקדם הקצבה

המובטח. 

בהשוואה בין ביטוחי מנהלים "חדשים" (שהחלו לאחר יוני 2001), לבין קרנות הפנסיה עם דמי הניהול המופחתים, סביר כי ההפרש יגיע

לאחוזים רבים ואף דו ספרתיים. 

ביטוחי מנהלים עם וותק גדול יותר, יומלץ לבדוק באופן מקצועי ומפורט.

אז איך כדאי להתנהל?

יש לבחון כל מקרה לגופו.

דמי הניהול המופחתים בצירוף אפיק השקעה ייחודי לכספי הפנסיונר (אגרות חוב מיועדות של המדינה עד לשיעור של 60%

מהכספים הצבורים), יכולים לשפר מהותית את גובה הפנסיה / קצבה חודשית.

על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, קיימת אפשרות לניוד כספים (העברה בין קופות גמל), ללא קנסות ו/או עלויות מעבר, 

לכן נמליץ בחום, לבעלי ביטוחי המנהלים שהוזכרו לעיל לבדוק כדאיות קבלת כספי קצבה מקרן פנסיה.

ושוב וכרגיל, 

ראוי להזכיר ולחדד כי הסקירה וההמלצה מתייחסות לנתונים כלליים. 

אין בכתוב לפטור כל אחת ואחד מלבדוק באופן אינדיבידואלי את נתוני קופותיו 

כמו גם את צרכיו והעדפותיו, כמו למשל: 

העדפת היוון קצבה, התייחסות לשאר הקופות הקיימות והסדר הנכון לקבלת קצבה מהן, האם וכמה נדרש להשאיר לשארים וכדומה. 

נשמח לעזור וללוות מקצועית.

דורון ראובני יועץ פנסיוני - ייעוץ אישי לפרישה 054-4243450

 

השאירו פרטים ליצירת קשר

ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

צרו קשר
צרו קשר

צרו
קשר

סגרו פנייה
סגרו פנייה

סגרו
פנייה

דורון ראובני | תכנון אישי לפרישה
חייגו עכשיו

חייגו עכשיו
054-4243450

צרו איתנו קשר

ואנו נחזור אליכם בהקדם