האם נדרש תכנון פרישה מותאם לחד הוריים?

כיום, הורות יחידנית שכיחה ונפוצה מאד, אבל לא תמיד מוקדשת תשומת לב לצרכים הייחודיים של הורה יחידני/ת בתכנון הכלכלי של המשפחה ולהתאמות הפרטניות שנדרשות.

בתכנון כלכלי מיטבי ואחראי התואם למבנה משפחה עם הורה יחידני/ת, כדאי לערוך הפרדה בין הסיכונים בתקופה שעד גיל הפרישה לבין הסיכונים בתקופה החל מגיל הפרישה.

התקופה הראשונה - עד לגיל הפרישה

התכנון לתקופה זו אמור לקחת בחשבון סיכוני מוות ואבדן כושר עבודה.

מאחר שהחל מ-2013 הכיסוי הפנסיוני העיקרי למצטרפים חדשים הינו קרן פנסיה, יש לתת את הדעת על כך שקרן פנסיה בהיבט של כיסוי למקרה מוות (חו"ח) משלמת
בהתאם לברירת מחדל:

לבן/בת הזוג – קצבה לכל ימי חייו/ה

לילדים – קצבה עד גיל 21

להורה נתמך – קצבה לכל חייו

בהיעדר בן/בת זוג – יקבלו הילדים קצבה גבוהה יותר שתעמוד על 100% מהשכר המבוטח בקרן, אך תסתיים בגיל 21.

אם הילד/ים מעל גיל 21 במועד פטירת ההורה – יקבל/ו את הסכום הצבור בקרן ולא קצבה חודשית.

תקנון זה עלול ליצור בעיה, אם יש להורה יחידני ילדים בגילים שונים – חלקם מעל גיל 21 וחלקם מתחת לגיל 21.

אם כך, יש להפעיל שיקול דעת לגבי עיבוי סכום הביטוח למקרה מוות בפורמט שבו ההורה מחליט מי, כמה ואיך יקבל/ו כספים במקרה מוות, בין אם בנוסף לקרן הפנסיה או כנגד ביטול שארים בפורמט המגביל של תקנוני קרנות הפנסיה.

בשונה מקרן פנסיה, בביטוח מנהלים מחליט ההורה מה הסכום, כיצד יחולק וכו'. ככלל, החישוב ייערך באופן הבא:

ערך נקי נוכחי של מכפלת המשכורת במספר החודשים עד לגיל בו הילד/ים צפויים להיות עצמאי/ם כלכלית.

בנושא אבדן כושר עבודה מובן שחייבים להיות מבוטחים במקסימום האפשרי (75% מהשכר). אם מוותרים על שארים בקרן פנסיה, יש לשים לב ולוודא שלא נפגע כיסוי הנכות.

התקופה השניה – מגיל הפרישה ואילך

התכנון לגבי התקופה הזו מתמקד בחסכון הפנסיוני.

מחד גיסא, קצבת הזקנה של הפורש ה"יחיד" תהיה גבוהה למול קצבה שיקבל פורש נשוי, מאחר שאין הבטחה לבן/בת הזוג (ההבדל יכול לעמוד על כ- 15%). מאידך גיסא, חלק ניכר מההוצאות (אחזקת בית, עזרה לילדים וכד') כמעט שלא משתנה. מכאן שעל ההורה היחידני/ת לחסוך לאורך הדרך סכומים גבוהים יותר לעומת "החוסך הזוגי", בין אם בתכניות חסכון שאינן פנסיוניות ובין אם בתכניות המיצרות קצבה פטורה ממס - קצבה מוכרת.
בעת הפרישה מומלץ להיעזר במתכנן פרישה מקצועי, אשר יוכל לבדוק במדויק את השינוי במקדם כתוצאה מהיעדר בן/בת זוג, להאיר לגבי שיקול דעת בנושא הבטחת קצבאות והשפעתן על גובה הקצבה, להתייחס לנושא הורשה לדורות ולבחון בהסתכלות הוליסטית שלמה את המצב הייחודי.

בנוסף יעניק מתכנן הפרישה התייחסות לנושאים בעלי חשיבות רבה לכלל האוכלוסייה, אך מקבלים משנה תוקף במבנה משפחות יחידניות, כגון:

צוואה

יפוי כח מתמשך

הסכמי משפחה ייחודיים ועוד

אשמח להיפגש ליעוץ פרישה, ללא כל התחייבות מצידכם,

דורון ראובני מתכנן פרישה ויועץ פנסיוני אישי 054-4243450.

השאירו פרטים ליצירת קשר

ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

צרו קשר
צרו קשר

צרו
קשר

סגרו פנייה
סגרו פנייה

סגרו
פנייה

דורון ראובני | תכנון אישי לפרישה
חייגו עכשיו

חייגו עכשיו
054-4243450

צרו איתנו קשר

ואנו נחזור אליכם בהקדם